El 25 de gener tindran lloc les eleccions per escollir President i membres de la Junta Directiva de la FCA. Adjuntem reglament regulador del procés electoral.

Reglament Eleccions FCA

Pels clubs que no tinguin la seva Junta Directiva activa i degudament inscrita en el Registre d’Entitats, us adjuntem la sol·licitud d’inscripció de la nova Junta del club (1) i el certificat de la mateixa (2) perquè els descarregueu, l'ompliu i el porteu al Registre d’Entitats esportives de la Generalitat de Catalunya perquè ho registrin i us ho actualitzin. Per assegurar-vos, porteu al Registre tres còpies originals de cadascun dels dos documents.

El document de registre serà suficient per acreditar el nou President de la vostra entitat a l’hora d’exercir el vot el dia de les Eleccions.

1-Sol·licitud d'inscripcio dels òrgans de representació

2- Certificat Junta

CENS ELECTORAL

Cens electoral

 

nota 1 de la Junta Eloectoral: Acord 1 de la Junta Electoral: subsanació error trasncripcio

 

nota de la Junta Electoral acta de proclamació de candidatura guanyadora

 

us adjuntem el programa electoral i avals vàlids de la candidatura proclamada guanyadora