Actualitat - 18/01/2024

 

La Federació Catalana d’Automobilisme i la Real Federación Española de Automovilismo han subscrit un acord pel que s’emetrà una única llicència amb efectes autonòmics i estatals per tot el col·lectiu de l’esport de l’automòbil a Catalunya.

D’aquesta manera, i complint amb el mandat atorgat per l’Assemblea de la FCA, s’ha subscrit un conveni pel que aquesta única llicència, amb la tipologia i grau corresponent, serà vàlida per a les proves esportives que consten en els calendaris de la FCA i de la RFEDA.

L’acord és fruit de les reunions de treball que s’han mantingut en les últimes setmanes amb l’ànim d’ambdues federacions i dels seus respectius presidents, Pere Serrat i Manuel Aviñó, de recuperar les relacions entre ambdues entitats, el què ha de redundar en benefici de l’esport de l’automòbil.

La FCA i la RFEDA, igual que altres acords d’aquest tipus subscrits amb la majoria de les federacions territorials, estableixen amb aquest pacte positives sinèrgies cap al nostre esport i els nostres federats, què ha sigut fruit del diàleg, enteniment i col·laboració.

Punts destacats del nou Conveni:

- La normalització de relacions ha de facilitar l’augment de l’activitat del nostre esport en tots els seus àmbits.

- Les llicències es tramitaran a través del web de la RFEDA. S’ha elaborat una guia per facilitar tots els passos. També podeu consultar les llicències RFEdA per les proves del Campionats, Copes i Trofeus d'Automobilisme de Catalunya en el següent enllaç

- Amb la llicència pots córrer a totes les autonomies que han firmat un conveni amb la RFEDA, facilitant els moviments dels nostres esportistes per poder córrer les proves estatals i autonòmiques que considerin oportunes.

- Les proves catalanes poden beneficiar-se de la participació d’esportistes d’altres autonomies.

- Facilitar també la participació d’esportistes estrangers en proves que es corrin a Catalunya.

- Participació de les proves estatals que es facin a Andorra i també la participació de pilots andorrans a les proves que es facin a Catalunya.