Membres de la Comissió COA:

 • David Domingo (coa@fca.cat)
 • Pablo Andrés 
 • Jordi Buxó
 • Anna Ferrer 
 • David Fuentes
 • Dani Mayan
 • Míriam Moya
 • Ramon Orpinell  
 • Ferran Pérez
 • Neus Santamaria
 • Xavier Vizcarra