Actualitat - 18/12/2022

El dijous 15 a les 19:15 es va fer l’Assemblea Extraordinària a les instal·lacions del Consell Català de l’Esport a Esplugues de Llobregat.

Davant de 29 assembleistes i força convidats, el president Joan Ollé va fer una llarga valoració de la nova Ley del Deporte, la qual va ser aprovada al Senat el dimarts 13 i que està pendent d’aprovació definitiva al Congrés i posterior publicació, moment en el qual entrarà en vigor. La nova Llei obre escenaris nous i, a falta que es decideixi i es desplegui el nou reglament que caldrà consensuar entre les FFAA i la RFEdA, són moltes les incerteses. Van ser moltes les qüestions que els assembleistes van fer arribar a la presidència.

En línia amb aquesta situació d’impàs tan excepcional, es van presentar dos pressupostos, un d’ells adequat a la llei actual i l’altre al que previsiblement entrarà en vigor abans de final d’any. Ambdós van ser aprovats i els assembleistes van accedir que s’apliqui aquell que correspongui.

El President també va fer una llarga exposició del conflicte actual amb la RFEdA i l’Assemblea va rebutjar per amplia majoria la sol·licitud de la creació d’una comissió negociadora segons va demanar un dels assembleistes.

També es van convocar eleccions per als assembleistes esportistes i oficials.

No va haver temps per presentar i votar els reglaments, de manera que es va emplaçar als assembleistes a continuar amb una nova reunió dins dels propers 15 dies.