Comunicats i Circulars - 22/02/2018

Circular 1/2018 de les Comissions Tècnica i de Clàssics/Històrics de la FCA. Correcció errades Reglement Tècnic Grup Històric. Aplicació Immediata

DESCARREGAR CIRCULAR