Comunicats i Circulars - 08/02/2019

Descarregueu la Circular 1/2019 de la Comissió de Clàssisc i Hsistorics amb la modificació de la llista de trofeus a repartir en les proves de muntaya

Circular 1/2019