Comunicats i Circulars - 08/10/2019

Descarregueu la Circular 2 de la Comissió de Ral·lis relativa als resultats a retenir pel Campioant de Catalunya de Ral·lis de Terra (CCRT)

Circular 2