Actualitat - 24/12/2018

El dia 1 de febrer se celebraran les eleccions a membres de l’Assemblea  (8 en representació de l’estament d’Oficials i 8 en representació de l’estament d’esportistes – pilots i copilots.

Reglament i Calendari d'Eleccions d'Assembleistes FCA 2019

Instància de presentació de candidatura