Actualitat - 16/12/2022

El proper diassabte dia 28 de gener es celebraran les eleccions per escollir els 8 represntants de cadascun dels Estaments (Oficials i Esportistes)

Podeu veure'n el Reglament , el cens d'Oficials i el cens d'Esportistes

Model de document de sol·licitud per a ser candidat, tal com s'indica al Reglament electoral. El candidat que ho desitgi, a més a més, podrà adjuntar en el seu escrit un full indicant la persona o persones que el representaran a cada seu  com Interventor durant el procés electoral.  

S'adjunten acta1 i acta2 de les resolucions de la Junta Electoral.

Acta de proclamació de candidatures.

Seus on votar a les Eleccions.

Resultat oficial de les eleccions a membres de l'Assemblea representants dels Estaments d'Oficials i d'Esportistes