Actualitat - 30/01/2023

Eleccions d’assembleistes (Oficials i Esportistes)

 Les eleccions per renovar els 16 membres de l’Assemblea, representants dels estaments d’Oficials i d’Esportistes (8 per cadascun d’ells), es van fer el passat dissabte, 28 de gener i van tenir lloc a les quatre seus provincials.

La seva aportació a l’automobilisme és fonamental perquè les necessitats dels oficials i dels esportistes siguin tingudes en compte.

La resta de membres de l’Assemblea està composada pel president de la FCA i els presidents dels Clubs afiliats amb una antiguitat d’afiliació mínima d’un any.

L’Assemblea és l´òrgan suprem i d´alt govern i representatiu de la FCA i és competent per conèixer tots els assumptes que es refereixen a l´automobilisme esportiu i per adoptar els acords que són de la seva competència, d´acord amb l´establert en els Estatuts de la FCA i la normativa legal d´aplicació.

El resultat de les eleccions ha estat el següent:

PELS OFICIALS:

Sr. PABLO ANDRÉS PÉREZ

Sr. JORDI BUXÓ I JUAN

Sr. DAVID FUENTES LARA

Sr. DANIEL MAYAN AMENEIRO

Sra. MÍRIAM MOYA MORALES

Sr. RAMON ORPINELL IGLESIAS

Sra. NEUS SANTAMARIA SANROMÀ

Sr. XAVIER VIZCARRA CANUDAS

 

PELS ESPORTISTES:

Sr. ANTONI ARRUFAT BOTÉ

Sra. LAURA CAMPS TRABAL

Sr. ÀXEL CORONADO JIMENEZ

Sr. XAVIER DOMENECH CASES

Sr. MIQUEL LABARIAS CORTES

Sr. DANIEL MUNTADAS BUSQUETS

Sr. JOSUÉ SANCHEZ RUIZ

Sr. OSCAR SANGLAS RIERA

 

Agraïm la dedicació als assembleistes sortints i desitgem el millor als que els propers quatre anys dedicaran els seus esforços en bé del nostre esport.