Actualitat - 19/04/2023

Com sabeu, ha sorgit un problema per molts federats que s’han hagut de tramitar una llicència estatal, sense esperar a tenir primer la catalana degut a que la RFEdA no tenia habilitat l’únic camí que la nova Ley del Deporte  té previst per poder augmentar l’àmbit d’una llicència, d’autonòmic a estatal i a internacional.

Ara, per solucionar aquest problema la FCA ha d’establir també una habilitació de llicència, però de camí invers, d’estatal a catalana. I així els federats amb llicència estatal (expedida per la RFEdA) puguin també participar normalment en les proves autonòmiques catalanes amb una llicència vàlida.

Com l’altra habilitació, es fa per no haver de pagar una segona assegurança, i així sempre val l’assegurança que hi ha de la llicència d’origen.

Si necessiteu habilitar una llicència estatal podeu accedir des de la plataforma Podium o posant-vos en contacte amb la FCA.

Els preus d’aquesta habilitació d’una llicència estatal són els següents:

 

Codi FCA Descripció Habilitació de llicència estatal a FCA Codi RFEdA
CD Comissari Esportiu 90 CD
DC Director de cursa 90 DC
DPB Director de prova (de competició) 90 DPB
SC Secretari de prova 90 SC
JOC Cap Tècnic 75 JOC
OC Comissari Tècnic 75 OC
OCP Comissari Tècnic en pràctiques 50 ON
JOB Cap cronometratge 75 JOB
OB Cronometrador 75 OB
OBP Cronometrador en pràctiques 50 ON
JDA Cap d'Àrea 75 JDA
OD Comissari de ruta 40 OD
ODP Comissari de ruta en pràctiques 25 ON
OM Oficial metge 45 OM
JOM Cap metge 75 JOM
AL-OP Aleví (Open RACC) 75 PF/C
AL Aleví  75 PF/C
CD Cadet 75 PE/C
JR Júnior 75 PD/C
SR Sènior 75 PB/C
CIK Concursant individual kàrt. 70 CKI
ECK Escuderia kàrting 250 ECK
CCK Consursant comercial kàrt. 650 CCK
CPK Còpia concursant kàrt. 45 CPK
CI Concursant individual 140 CI
EC Escuderia 500 EC
CC Consursant comercial 1500 CC
CP Còpia concursant 15 CP
P Pilot 200 PA 
PC Pilot circuits 200 PA/C
PJA Pilot júnior autocròs 80 PC/C
PR Pilot restringit 85 PB 
PRC Pilot restringit circuits 85 PB/C
CO Copilot 85 COA
COR Copilot restringit 80 COB