Actualitat - 31/08/2023

 

Els esportistes catalans menors d’edat i per tant, que no tinguin el permís de conduir i que estiguin en possessió d’una llicència de pilot tipus PA o PB expedida per la RFEdA,  i que desitgin habilitar-la per poder participar en les proves dels Campionats de Catalunya hauran de seguir el següent procediment:

 Fer arribar una petició motivada a la FCA del seu interès en habilitar dita llicència especificant el tipus de vehicle i campionat en el que estan interessants en participar, acompanyada del imprès de sol·licitud corresponent.

  • Autorització del pare/mare/tutor legal per poder realitzar aquest tràmit.
  • Palmarès esportiu del pilot.
  • Abonar els drets d’habilitació corresponent.

 Per la present temporada sols s’atendran les peticions fetes per pilots amb llicència tramitada ja per la RFEdA. La FCA, en vista de la documentació rebuda podrà denegar aquesta habilitació.