Actualitat - 13/01/2018

La Junta Electoral de la Federació Catalana d’Automobilisme ha proclamat guanyadora l’única candidatura vàlida presentada, encapçalada per Joan Ollé Bartolomé, que aspirava a repetir com a President de l’entitat.

La llista presentada és la següent:

President Sr. Joan Ollé Bartolomé

Vocal Sr. José Luís Galipienso Anglés

Vocal Sr. Martí Juanals Bofill

Vocal Sr. Josep Masdeu Rioja

Vocal Sr. Josep Lluís Santamaria Romero

Vocal Sr. Francesc Gutiérrez Agüi

Vocal Sr. Ferran Pérez Sànchez

Vocal Sr. Pau Cabré Guinovart

Vocal Sr. Alberto Sanchís Foret

Vocal Sr. David Fuentes Lara

Vocal Sr. Antonio Fernàndez Muñoz

Vocal Sr. Joaquim Vilatarsana Martínez

Vocal Sr. Enric Mir Teixidor

Vocal Sr. Xavier Selva Puigpiqué

Vocal Sr. David Domingo Martínez

Vocal Sr. Josep Oriol Julià Pascual

Contra la declaració de la candidatura guanyadora es podrà interposar recurs ordinari davant del Tribunal Català de l’Esport en un termini de tres dies naturals.