Actualitat - 23/01/2021

La Federació Catalana d’Automobilisme destinarà més de 50.000 euros aquest 2021 per ajudar esportistes federats, oficials i clubs que s’han vist greument afectats per la pandèmia provocada per la Covid-19. Aquests recursos aniran a bonificar part de la llicència i drets de calendari que es tramitin pel 2021. Aquestes ajudes consistiran en la bonificació de l'import net d'un 15% de la part de la llicència que correspon a la FCA, per a tots els federats que van tramitar la mateixa llicència durant el 2020. Aquest descompte s’aplicarà a totes les llicències d'esportistes federats, oficials i clubs tramitades abans del dia 30 d'abril de 2021. Pel que fa als Clubs organitzadors, la FCA bonificarà el 50% dels drets de calendari de les proves pel 2021, que siguin només de Campionats de Catalunya. Cal remarcar que aquests descomptes s'aplicaran únicament a tots aquells que ho sol·licitin i ho considerin necessari.

Des de la FCA es considera que el món en general i l'automobilisme esportiu en particular viuen els pitjors moments de la història, provocant una difícil situació, evidentment completament aliena a nosaltres, amb suspensions, ajornaments i cancel·lacions reiterades de proves, fins i tot a tan sols unes hores de dur-se a terme, que, en alguns casos, han fet impossible l'ús de les llicències tramitades per l'any 2020.

Amb aquesta decisió, que té caràcter excepcional, la FCA demostra la seva clara  voluntat de donar suport a l'esport de l'automòbil a Catalunya, com està fent des de fa molts anys, donant suport a esportistes i clubs, i en especial a l'esport base. Per aquesta acció, la FCA no rebrà cap classe d'ajut de l'administració comportant aquesta mesura una despesa addicional no prevista.

Taula d'ajudes 2021

 

 

Preu

Asseg.

costos  tramit. / homolog. RFEdA

part FCA

15% dcte.

Preu COVID

PILOT (P)

350

87,66

83,75

178,59

26,7885

323 €

COPILOT (CO)

195

87,66

41,875

65,465

9,81975

185 €

PILOT CIRCUITS (PC)

350

87,66

83,75

178,59

26,7885

323 €

PILOT JÚNIOR AUTOC. (PJA)

135

40,19

36,375

58,435

8,76525

126 €

PILOT RESTRINGIDA JÚNIOR (PRJ)

135

87,66

36,375

10,965

1,64475

126 €

PILOT RESTRINGIDA (PR)

135

40,19

36,375

58,435

8,76525

126 €

COPI.RESTRINGIDA (COR)

135

40,19

36,375

58,435

8,76525

126 €

PILOT RESTRINGIDA CIRCUITS (PRC)

135

40,19

36,375

58,435

8,76525

126 €

PILOT ENERGIES ALTERNAT. (EAP)

50

22,1

18,25

9,65

1,4475

49 €

COPI. ENERGIES ALTERNAT. (EAC)

50

22,1

18,25

9,65

1,4475

49 €

ESCUDERIA (EC)

600

0

175

425

63,75

536 €

CONCURSANT INDIVIDUAL (CI)

160

0

54

106

15,9

144 €

CONCURSANT COMERCIAL (CC)

1865

0

522,625

1342,375

201,35625

1.664 €

CÒPIA CONCURSANT (CP)

80

0

32

48

7,2

73 €

OFICIAL (CD,DC,DPB,SC)

140

40,19

38,5

61,31

9,1965

131 €

OFICIAL (JOB,JDA,JOM,JOC,OC,OB)

125

40,19

34,125

50,685

7,60275

117 €

OFICIAL (OD,OM)

85

40,19

23,125

21,685

3,25275

82 €

COMIS. RUTA PRÀCTIQUES (ODP)

55

40,19

9,375

5,435

0,81525

54 €

VOLUNTARI (V)

55

40,19

9,375

5,435

0,81525

54 €

ASSISTÈNCIA (AS)

120

40,19

33

46,81

7,0215

113 €

SERVEIS PROFESSIONALS (AS)

85

40,19

23,125

21,685

3,25275

82 €

FEDERAT (FD)

120

40,19

33

46,81

7,0215

113 €

ALEVI, CADET (AL, CD)

130

87,66

23,25

19,09

2,8635

127 €

JÚNIOR (JR)

170

87,66

34,25

48,09

7,2135

163 €

SÈNIOR (SR)

195

87,66

41,875

65,465

9,81975

185 €

ESCUDERIA KÀRTING (ECK)

295

0

91,375

203,625

30,54375

264 €

CONCUR.INDIVIDUAL KÀRTING (CIK)

75

0

30,875

44,125

6,61875

67 €

CONCUR.COMERCIAL KÀRTING (CCK)

790

0

226,75

563,25

84,4875

706 €

CÒPIA CONCURSANT KÀRTING (CPK)

55

0

25,375

29,625

4,44375

51 €