Actualitat - 24/02/2023

La llicència i el seu abast

 

La Federació Catalana d’Automobilisme recorda que la llicència FCA autonòmica és l’única vàlida per participar en competicions de caràcter autonòmic a Catalunya i a altres territorials, prèvia acceptació per les FFAA corresponents. Igualment, per a proves sota la competència FCA, les llicències autonòmiques d’altres FFAA són vàlides a Catalunya prèvia acceptació de la FCA.

Una majoria de FFAA, com ja us vàrem comunicar, hem demanat a la RFEdA que apliqui ja l’article 49.2 de la ‘ley del deporte’ vigent i estableixi les condicions i l’import/quota que permetin habilitar aquells llicenciats autonòmics que desitgin participar/actuar en competicions de caràcter estatal. Estem a l’espera de que es resolgui la qüestió.

Davant els dubtes que s’han generat amb tota aquesta problemàtica, hem establert una guia sobre les llicències que us traslladem per intentar aclarir alguns conceptes.

Què és una llicència?

Bàsicament és un títol expedit per la Federació esportiva corresponent que habilita per a la participació en l’esport de competició oficial. La durada màxima d’aquest document serà d’una temporada esportiva. Habilita per la participació en les competicions esportives oficials. Té associada una assegurança que cobreix el posseïdor de la llicència en accidents en aquestes competicions, a més dels drets i obligacions que queden especificats a la llei de l’esport i els estatuts de la FCA.

Per què és necessària?

Aquest document és l’exigit per a participar en esdeveniments de pràctica esportiva organitzada. Garanteix que el participant té una assegurança amb una cobertura mínima exigida. Estar en possessió d’una llicència esportiva federativa el permet participar i, segons els reglaments, puntuar en els campionats oficials.

Quin abast té la llicència?

Segons la nova Llei que es va aprovar a finals de l’any passat hi poden haver quatre tipus de llicències: la Internacional, que l’emet la RFEdA i que permet participar en proves internacionals o proves estatals inscrites en calendaris internacionals; l’Estatal, que permet participar en proves del Campionat d’Espanya; les Autonòmiques, que permeten participar en les proves de cada autonomia i també en proves de les altres autonomies que han establert un conveni; finalment, hi ha una quarta via que és la de l’habilitació d’una llicència autonòmica per poder participar en proves de caràcter estatal i estalvia haver de tramitar-ne dues (les esmentades en segon i tercer lloc) per participar en qualsevol prova dins l’estat espanyol. Aquest darrer punt és el que encara no ha estar resolt per la RFEdA.