Actualitat - 23/12/2022

-         El Congrés aprova la Llei que substitueix la de 1990 després de ratificar les 35 esmenes afegides al Senat

La nova Ley del Deporte, aprovada aquest dijous 22 de desembre amb les 35 esmenes afegides al Senat, enterra definitivament les quotes d’integració de les Federacions Autonòmiques a les Federacions Estatals. Aquesta llei substitueix l’anterior de 1990.

Ha estat els darrers dos anys, particularment, una llarga lluita de la Federació Catalana d’Automobilisme i de moltes altres Federacions Autonòmiques, contràries a les pretensions econòmiques desmesurades de la RFEdA. Tanmateix, l’aprovació posa fre a l’intent de recentralització de l’esport.

El President Joan Ollé va explicar la setmana passada les esmenes que s’havien aprovat al Senat en la Assemblea Extraordinària de la FCA i aquesta cabdal circumstància es va tenir en compte en els pressupostos aprovats a la mateixa.

A l’Assemblea de la RFEdA, celebrada l’endemà a Madrid, es va presentar tot i així un pressupost on es mantenia la quota d’integració. El President Joan Ollé ja va avisar que el pressupost que presentaven era paper mullat i que caldria refer-se i presentar-ne un altre en una nova assemblea. El Sr. Joaquín Verdegay, Secretari General de la RFEdA, va menysprear aquesta consideració.

S’ha creat una comissió – amb la presència de la FCA– la qual haurà de desenvolupar el nou reglament de llicències i en la qual la Federació Catalana treballarà per protegir els interessos dels esportistes i facilitar-los al màxim la pràctica de l’Automobilisme en les millors condicions econòmiques.

Gerard Esteva, president de la UFEC, que ha aglutinat els interessos de l’esport català durant la tramitació de la llei, ha exposat, després de l’aprovació de la nova Ley del Deporte, que “les federacions autonòmiques són les que suporten el cost i dediquen esforços al creixement de l’esport base. Establir obligacions econòmiques era una extorsió per finançar luxes de les estatals sense que aquestes aportessin cap contraprestació a l’esport base”.