CONSULTA LA TEVA LLICÈNCIA  aquí                                             TRAMITA LA TEVA LLICÈNCIA aquí

Impresos sol·licitud llicència 

Des d'aquí us podeu descarregar els impresos per la sol·licitud de llicència.

Abans de sol·licitar una llicència es recomana llegir les modificacions del CDI en aquest aspecte, sobretot pel que respecta a les llicències de kàrting per proves fora de l'estat espanyol.

Llicencia Kàrting

Llicencia Automobilisme

Llicencia Oficials

Documents complementaris

Certificat Mèdic 2023

Autorització menors d'edat

Podeu enviar la documentació a: webmaster@fca.cat o lluisa@fca.cat

En cas d'accident

Protocol d'actuació

Butlletí Federacions

Garanties assegurança


Permisos de Participació FCA

Sol·licitud impresos permisos participació FCA

Des d'aquí us podeu descarregar els impresos per la sol·licitud de Permisos de Participació FCA.

PERMÍS ANUAL

Solicitud permís de participació anual - FCA (llicència anual vàlida únicament en Regularitat, ECOseries, Eslàloms classe 1, o Trial 4x4 classe Sèrie-Iniciació).

Certificat Mèdic 2022

Enviar document de sol·licitud, certificat mèdic emplenat i signat, fotocòpia del DNI i del carnet de conduir, i una fotografia mida carnet.

PERMÍS PER A UNA PROVA

Solicitud de permís de participació en una prova(vàlid únicament per una prova en Regularitat, ECOseries, eslàloms classe 1, o Trial 4x4 classe Sèrie-Iniciació, i sempre que que no es tingui llicència RFEdA).

Podeu enviar la documentació a: webmaster@fca.cat o lluisa@fca.cat

En cas d'accident

Protocol d'actuació

Butlletí Federacions

Garanties assegurança