Actualitat - 16/04/2023

Presentació dels Campionats de Catalunya de Kàrting - 2023

La Federació Catalana d’Automobilisme (FCA) està treballant per a rellançar la modalitat del Kàrting en aquest 2023 i per a això es farà un important esforç econòmic i organitzatiu per fomentar la pràctica d'una modalitat que s'entén com a primordial en l’afany d'ampliar la base del nostre esport. Les novetats dels Campionats de Catalunya de Kàrting estan pensades per reunir en el mateix certamen als pilots que apleguen majors prestacions i als amateurs en un ambient de sana competència, amb les màximes garanties de seguretat.

S'ha elaborat un calendari de 4 cites, amb dues carreres en cadascuna d'elles, on totes les motoritzacions i xassís tindran cabuda en les diferents categories. La FCA farà una rellevant rebaixa en el preu de les llicències.

La prova inaugural, que es disputarà el 29 d'abril en el circuit de JUNEDA, tindrà caràcter promocional i no serà puntuable, amb l'al·licient afegit que la inscripció serà gratuïta per a tot aquell que disposi de la corresponent llicència autonòmica en vigor.

 

LLICÈNCIA PER A PARTICIPAR EN EL CAMPIONAT:

- Llicència autonòmica de Kàrting en vigor de la FCA.

- Els que no la tenen podran obtenir-la aquest mateix dia en les instal·lacions de JUNEDA, aportant tota la documentació necessària. El preu de la llicència catalana, per cadascuna de les categories, es redueix a 100€ i inclourà la inscripció en la jornada de presentació del campionat.

- Els esportistes que ja disposen de la llicència estatal podran habilitar-la amb un pagament de 75€, que donarà dret a competir en el campionat i també a participar en la jornada promocional.

- Es permetrà córrer (sense puntuar) a aquells esportistes que tramitin en cada prova el Permís de Participació de 70€ per prova, també presentant tota la documentació necessària.

 

CALENDARI I CATEGORIES:

Calendari 2023:

- 29 abril: JUNEDA (Jornada promocional, no puntuable i presentació del Campionat)

- 17 i 18 juny: CIRCUIT D’OSONA

- 17 setembre: ZUERA

- Data final per determinar dia i circuit: octubre/inici de novembre

Programa en les proves del campionat:

- Entrenaments lliures de cada categoria.

- Entrenaments DONA-GAS.

- Entrenaments oficials de cada categoria.

- 2 carreres puntuables per a la classificació del campionat.

- Carrera DONA-GAS.

Categories del Campionat de Catalunya 2023:

Oferirem categories a la mesura de tots els pilots que practiquen kàrting a Catalunya, des dels més joves als més 'veterans', creant la categoria Màster específicament per a aquest ampli col·lectiu de pilots.

A/ Categoria MINI

B/ Categoria JUNIOR

C/ Categoria SENIOR

D/ Categoria MASTER (35 anys en endavant)

E/ Categoria Rotax DD2

F/ Categoria KZ

 

JUNEDA: PRESENTACIÓ DEL CAMPIONAT

En el circuit de JUNEDA tindrà lloc el dissabte 29 d'abril la presentació del nou format del Campionat de Catalunya de Kàrting, que tindrà lloc dins de la jornada promocional del certamen. La prova, que seguirà el format similar a qualsevol altra cita, serà gratuïta per a tots els pilots que disposin de la corresponent llicència autonòmica i qui no la tingui disposarà de les màximes facilitats per a tramitar-la en el mateix circuit.

Si no pots ser present a JUNEDA, no et preocupis: Podràs participar en la resta de cites i tenir les mateixes opcions que la resta de competidors. La llicència seguirà al mateix preu tota la temporada i per a aquells que ja haguessin tramitat la llicència autonòmica a un preu superior, se'ls descomptarà la diferència en la primera prova en la qual participin.

 

inscriviu-vos des del nostre  web , seleccionant la prova de Juneda.

 

Presentación de los Campeonatos de Catalunya de Kàrting - 2023

La Federació Catalana d’Automobilisme (FCA) está trabajando para relanzar la modalidad del Kàrting en este 2023 y para lo cual se hará un importante esfuerzo económico y organizativo para fomentar la práctica de una modalidad que se entiende como primordial en el afán de ampliar la base de nuestro deporte. Las novedades de los Campeonatos de Catalunya de Kàrting están pensadas para reunir en el mismo certamen a los pilotos que reúnen mayores prestaciones y a los amateurs en un ambiente de sana competencia, con las máximas garantías de seguridad.


Se ha elaborado un calendario de 4 citas, con dos carreras en cada una de ellas, donde todas las motorizaciones y chasis tendrán cabida en las diferentes categorías. La FCA hará una relevante rebaja en el precio de las licencias.


La prueba inaugural, que se disputará el 29 de abril en el circuito de JUNEDA, tendrá carácter promocional y no será puntuable, con el aliciente añadido que la inscripción será gratuita para todo aquel que disponga de la correspondiente licencia autonómica en vigor.

 

LICENCIA PARA PARTICIPAR EN EL CAMPEONATE:

- Licencia autonómica de Kàrting en vigor de la FCA.


- Los que no la tienen podrán obtenerla este mismo día en las instalaciones de JUNEDA, aportando toda la documentación necesaria. El precio de la licencia catalana, por cada una de las categorías, se reduce a 100€ e incluirá la inscripción en la jornada de presentación del campeonato.


- Los deportistas que ya disponen de la licencia estatal podrán habilitarla con un pago de 75€, que dará derecho a competir en el campeonato y también a participar en la jornada promocional.


- Se permitirá correr (sin puntuar) a aquellos deportistas que tramiten en cada prueba el Permiso de Participación de 70€ por prueba, también presentando toda la documentación necesaria.

 

CALENDARIO Y CATEGORIAS:

Calendario 2023:


- 29 abril: JUNEDA (Jornada promocional, no puntuable y presentación del Campeonato)
- 17 y 18 junio: CIRCUITO De OSONA
- 17 septiembre: ZUERA
- Fecha final para determinar día y circuito: octubre/inicio de noviembre.

Programa en las pruebas del campeonato:

- Entrenamientos libres de cada categoría.
- Entrenamientos DONA-GAS.
- Entrenamientos oficiales de cada categoría.
- 2 carreras puntuables para la clasificación del campeonato.
- Carrera DONA-GAS.

Categorías del Campeonato de Catalunya 2023:

Ofreceremos categorías a la medida de todos los pilotos que practican kàrting en Catalunya, desde los más jóvenes a los más 'veteranos', creando la categoría Máster específicamente para este amplio colectivo de pilotos.

A/ Categoría MINI
B/ Categoría JUNIOR
C/ Categoría SENIOR
D/ Categoría MASTER (35 años en lo sucesivo)
E/ Categoría Rotax DD2
F/ Categoría KZ

 

JUNEDA: PRESENTACIÓN DEL CAMPEONATO


En el circuito de JUNEDA tendrá lugar el sábado 29 de abril la presentación del nuevo formato del Campeonato de Cataluña de Kàrting, que tendrá lugar dentro de la jornada promocional del certamen. La prueba, que seguirá el formato similar a cualquier otra cita, será gratuita para todos los pilotos que dispongan de la correspondiente licencia autonómica, y quien no la tenga dispondrá de las máximas facilidades para tramitarla en el mismo circuito.

Si no puedes estar presente en JUNEDA, no te preocupes: Podrás participar en el resto de citas y tener las mismas opciones que el resto de competidores. La licencia seguirá al mismo precio toda la temporada y para aquellos que ya hubieran tramitado la licencia autonómica a un precio superior, se les descontará

 

inscribiros desde nuestro  web , seleccionando la prueba de Juneda.