A més dels Principis nacionals per a la represa de les activits esportives publicats pel Govern de la Generalitat de Catalunya, la Federació Catalana d’Automobilisme ha desenvolupat les seves pròpies SIS NORMES PREVENTIVES que han de seguir tant els organitzadors d'esdeveniments i proves inscrites en el Calendari de la FCA, com esportistes, Oficials i col·laboradors sense obviar les normes de rang superior que puguin venir dictades.

1. Directrius de Govern

2. Higienització freqüent

3. Distància física interpersonal de seguretat.

4. Restriccions.

5. Monitorització

6. Educació, formació i recursos

El document inclou una guia per a organitzadors i competidors i la declaració de risc de Covid-19, que hauran d'omplir totes els que participin en una prova (pilots, copilots, assistències...)

DOCUMENTS

Protocol FCA per a la prevenció de contagis pel COVID-19 v.3

Declaració de Risc Covid-19

Declaració de Risc Covid-19 (versió word)

Rètol 1 COVID-19

Rètol 2 COVID-19

Rètol 3 COVID-19

PROTOCOL_ESPECIFIC_KARTING.pdf