Actualitat - 13/11/2023

 

A la reunió de Junta Directiva de la FCA celebrada el dia d’avui, en Joan Ollé i Bartolomé ha presentat la seva dimissió i, per unanimitat dels presents i segons estableix l’article 56.1.a dels Estatuts de la Federació, el càrrec de president ha estat assumit per en Pere Serrat i Puig, qui des de les darreres eleccions ha estat el seu vicepresident primer.

Tots els seus companys de viatge agraïm la dedicació i el gran treball d’en Joan Ollé al llarg d’aquests anys i amb la confiança que seguirà donant el suport necessari a l’equip que pren el relleu.

 

Bellaterra, a 13 de novembre de 2023