Comunicats i Circulars - 22/10/2019

Ens complau informar-vos que aquesta Federació Catalana d'Automobilisme està preparant el Calendari de Campionats, Copes i Trofeus de Catalunya 2020.

Per això, adjunt trobarà el butlletí d'inscripció pel Calendari 2020 i les tarifes corresponents als drets (pendents de ratificació per l'Assemblea General de la FCA) per si desitja inscriure proves en el mateix, en aquest cas haurà d'enviar-nos l'imprès complimentat en la seva totalitat i acompanyat dels drets corresponents.

Com en anys anteriors, i si és una prova territorial, l'abonament dels drets junt amb la sol.liciutd han d'estar presentats abans del 16 de desembere de 2019. Si així ho desitja, fraccionar-lo en dos cops, pagader el primer (50%) mitjançamt pagaré datat limit 17 de gener de 2020 o en efectiu, xec o transferència bancària i el segon (50% restant) mitjançant pagaré datat com a màxim pel dia de la prova, que haurà d'obrar igualment al nostre poder abans de la data senyalada del 16 de desembre de 2019.

Si la prova és territorial i es sol.licita després del 16 de desembre, els drets de calendari de la prova seran del 200%(el doble), i es pagaran la setmana que es realitzi la prova.

Per últim i a l'objecte de poder elaborar un Calendari que cobreixi les expectatives d'organitzadors i participants, li preguem ens faciliti una data de celebracío i una data reserva.

 

Solicitud.Calendari.2020.doc

Tarifes Drets.de.calendari.i.reglaments.2020.pdf